Stomatologie v Plzni – DENTAVIA

Dentavia Group s.r.o. - MUDr. Pavel Vlnař

Stomatologie v Plzni – DENTAVIA
MUDr. Pavel Vlnař
 – zubní chirurg

Dentavia Group s.r.o.

Cesta je cíl: Neustále zvyšujeme úroveň péče. Naše přístrojové vybavení je na nejvyšší úrovni.

Prevence

Nejvyšší standard zubní péče.

Prevence je základním kamenem stomatologické péče. Pravidelné stomatologické prohlídky spojené s profesionální dentální hygienou vedou k minimalizaci potřeby dalšího léčebného zásahu. Některé preventivní prohlídky typu re-call mohou proběhnout u pacientů, kteří je potřebují i několikrát za rok, tedy více než dvakrát. Součástí prevence je objasnění konkrétních potíží a návrh jejich řešení. Instruktáž a reinstruktáž ústní hygieny je nejlépe provádět ve spojení s návštěvou dentální hygienistky.

Dentální-hygiena-Plzeň
Dentální hygiena

Dentální hygiena

Dentální hygiena je prováděna profesionálem, který je v tomto směru speciálně vyškolen a probíhá tímto způsobem: Pohovor cílený ke konkrétním potížím pacienta. Kontrola dosažených výsledků stanovením indexů a ukazatelů. Samotná péče, t.j. odstranění plaku z míst, která jsou pro pacienta špatně přístupná a odstranění viditelného i skrytého zubního kamene. Profesionální čistění a leštění povrchu zubů, které odstraňuje pigmentace a zbarvení zubů, jež pacient nemá možnost odstranit sám. Instruktáž a reinstruktáž individuální techniky čistění zubů a doporučení vhodných pomůcek. V naší ordinaci si můžete tyto pomůcky také zakoupit.

Bělení zubů v Plzni
Bělení zubů

Ordinační bělení zubů

ZoomTM Advanced Power – tato zcela bezpečná metoda bělení zubů využívá patentově chráněný systém aktivace bělícího média pomocí halogenové lampy se specifickým vlnovým spektrem. Tato metoda je finančně náročnější, ale jednoznačně nejúčinnější. Během hodiny lze změnit barvu Vašich zubů o několik odstínů. Důraz se klade na komfort celého provedení a celkový výsledek. Výchozí a konečný stav je objektivizován pomocí spektrografického přístroje Vita Easy Shade Compact na určování barvy a dokumentační fotografií v laboratorní kvalitě, kterou si pacient odnáší domů. Chcete- li to nejlepší, objevte ZOOM!TM.

Estetická stomatologie Plzeň
Estetická stomatologie

Estetická stomatologie

Estetická stomatologie je také v mnoha ohledech v ošetření chrupu speciálním ošetřením. Jejím cílem je rekonstrukce zubu či chrupu tak, aby finální výsledek byl takřka nerozeznatelný od zubů vlastních. Časté jsou estetické korekce ve frontálním – viditelném úseku chrupu, kdy se mění tvar a barva korigovaného zubu. Díky použití nejnovějších postupů a materiálů můžeme nabídnout na tento druh výplní rozšířenou záruku.

Dětská stomatologie
Dětská stomatologie

Stomatologie v Plzni

V naší ordinaci běžně ošetřujeme dětské pacienty. Prvním a základním principem je důvěra dítěte, která ovlivňuje další spolupráci při ošetření. Je dokázáno, že základ většiny fobií a stresů ze zubaře v dospělosti pramení z negativní zkušenosti u zubaře v dětském věku či mystifikací ze strany jejich rodičů nebo okolí. Proto se soustředíme na citlivý přístup k dětem, ale i informovanost zákonných zástupců dítěte.

zubní implantáty
Zubní implantáty - implantologie v Plzni

Implantologie – zubní implantáty

Pomocí zubních implantátů jsme schopni nahradit chybějící zuby nebo zajistit kotvení pro snímací náhrady. Výhodou ošetření pomocí implantátů je možnost rekonstrukce chybějícího chrupu pomocí korunkových či můstkových náhrad tam, kde dříve přicházela v úvahu pouze náhrada snímatelná. Časy se mění a s nimi se mění i vývoj, materiál a celá technologie implantologického oboru. Úspěšnost dlouhodobé stability implantátu se dnes pohybuje okolo 95-98% v závislosti na použitém systému a zkušenosti operatéra, ale pouze tehdy, pokud je dodržen přísný chirurgický protokol a indikační logistika. Ošetření zubními implantáty je finančně nákladné vzhledem k neúčasti zdravotních pojišťoven na jejich úhradě. Pro toho, kdo si cení vlastního zdraví, zůstává přesto dostupné. Zubní implantát je nejčastěji použit při náhradě jednoho chybějícího zubu.

Parodontologie Plzeň
Parodontologie

Parodontologie Plzeň – DENTAVIA

Parodontologie se zabývá terapií postižení tkání, které jsou se zubem v těsném kontaktu. Jejím posláním je léčbou zachovat vlastní chrup pacienta co nejdéle funkčně i esteticky. Parodontologie také diagnostikuje a sleduje onemocnění ústní sliznice a jazyka. V některých případech jsou součástí péče také chirurgické zákroky. Přestože většina běžné parodontologické péče je na našem pracovišti běžně prováděna, u zvláště složitých případů využíváme spolupráce s naším externím specialistou. Diagnóza parodontitis neznamená automaticky ztrátu zubů, znamená pouze nutnost se o svůj chrup specificky starat.

Protetická stomatologie Plzeň
Protetická stomatologie

Protetická stomatologie

Protetická stomatologie se zabývá rekonstrukcí chrupu s cílem dosažení funkčního a estetického maxima. Návrh ošetření je vždy individuální a vychází z aktuálního stavu chrupu a orální hygieny. Velice často je finální protetické ošetření výsledkem několikaměsíční přípravy, kde se protíná většina výše uvedených stomatologických podoborů, a proto je tato cesta nejen dlouhá, ale také nákladná. Naše pracoviště spolupracuje s nejlepšími stomatologickými laboratořemi, které respektují aktuální technologické trendy a materiály. Většinu protetických korunkových náhrad dnes vytváříme digitální CAD-CAM technologií. Současná protetická stomatologie navrhuje, aby náhrada chybějícího zubu či zubů byla dnes řešena pomocí implantátů tak, aby zbytečně nedocházelo k poškození vlastních a mnohdy i zcela zdravých zubů.

Stomatologická chirurgie
Stomatologická chirurgie

Stomatologická chirurgie

Naše pracoviště má osvědčení specializované péče ve stomatochirurgii. Spolupracujeme také s řadou praktických stomatologů na péči o jejich pacienty, kteří chirurgický zákrok potřebují. Na základě doporučení od ošetřujícího zubního lékaře je možné se telefonicky objednat a v relativně krátké době výkon provést. Pokud jste na nějaký typ chirurgického zákroku objednáni, nebojte se. Náš tým udělá vše pro to, aby zákrok byl proveden v co nejkratší možné době a bezbolestně. Bojácným klientům nabízíme možnost ošetření v analgosedaci. Nejčastěji jsou k nám pacienti doporučeni k extrakci neprořezaných zubů moudrosti, ale provádíme celé spektrum stomatochirurgických zákroků. Pokud jste na naše pracoviště odesláni, je vhodné se předem seznámit s charakterem výkonu. Každý chirurgický zákrok je popsán v dokumentu, který se nazývá Informovaný souhlas.

zubní-klinika-Plzeň-endodoncie
Endodoncie

Endodoncie

Endodoncie je dnes již samostatný obor, který se dynamicky rozvíjí. V zásadě řeší problémy, kdy zub ztratil svoji vitalitu a je nutno ošetřit a poté zaplnit jeho kořenové kanálky. Nejčastějším důvodem k tomuto zákroku je infekce v zubu či jeho okolí, ale někdy to jsou i důvody protetické. V naší ordinaci pracujeme s metodou rotačního opracování kořenového kanálku a jeho následného termokondenzačního plnění s užitím moderního přístrojového vybavení a materiálů. Kvalitní endodontické ošetření je základem pro zachování vlastního zubu i protetického pilíře.

zubní implantáty
Zubní implantáty

Implantologie – zubní implantáty

Pomocí zubních implantátů jsme schopni nahradit chybějící zuby nebo zajistit kotvení pro snímací náhrady. Výhodou ošetření pomocí implantátů je možnost rekonstrukce chybějícího chrupu pomocí korunkových či můstkových náhrad tam, kde dříve přicházela v úvahu pouze náhrada snímatelná. Časy se mění a s nimi se mění i vývoj, materiál a celá technologie implantologického oboru. Úspěšnost dlouhodobé stability implantátu se dnes pohybuje okolo 95-98% v závislosti na použitém systému a zkušenosti operatéra, ale pouze tehdy, pokud je dodržen přísný chirurgický protokol a indikační logistika. Ošetření zubními implantáty je finančně nákladné vzhledem k neúčasti zdravotních pojišťoven na jejich úhradě. Pro toho, kdo si cení vlastního zdraví, zůstává přesto dostupné. Zubní implantát je nejčastěji použit při náhradě jednoho chybějícího zubu. Novinka v implantologii – PRGF představuje unikátní materiál získaný krevním odběrem pacienta před výkonem. Více o implantaci >>>

zubní klinika Plzeň - záchovná stomatologie
Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie

Záchovná stomatologie má za cíl zachovat Váš vlastní zub. Přestože má tento obor více jednotlivých podoborů, je nejčastějším problémem ošetření zubního kazu. Ošetření probíhá na přání pacienta tj. většinou v lokální anestezii. Finální ošetření poté končí zhotovením výplně, která může být z různých materiálů.

Estetická stomatologie v Plzni
Pro kolegy

Jsme referenčním pracovištěm jedné z nejlepších světových dentálních firem GC Europe.

Zhotovení ortopantomogramu a CBCT OPG a 3D OPG ve vysoké kvalitě provádíme na přístroji firmy NewTom. Zhotovíme rovněž speciální projekce na čelistní kloub a čelistní dutiny. Přístroj umožňuje minimalizovat expoziční dávku pro 2D i 3D vyšetření. Pokud požadujete nejvyšší rozlišení, nejste limitováni velikostí FOV.

Snímek jsme schopni zaslat ihned po zhotovení mailem, takže je okamžitě k dispozici. Možné je nahrání nekomprimované kopie s prohlížečem na DVD, provádíme také tisk na kvalitní fotopapír. Všechny zhotovené snímky dále uchováváme, proto je možná obnova vaší databáze při jejich ztrátě. Provozní doba RTG pracoviště je v sekci kontakty.

Stomatochirurgie a implantologie Plzeň. Spolupráce se stomatology. 

Zhotovení digitálního ortopantomogramu. RTG OPG ve vysoké kvalitě provádíme na finském přístroji Planmeca Pro One. Zhotovíme rovněž speciální projekce na čelistní kloub a čelistní dutiny. Výhodou vyšetření na tomto RTG přístroji je nižší expoziční dávka pro pacienta za zachování reprodukčního detailu a výborné čitelnosti snímku i v případě zvětšení originálu. Snímek jsme schopni zaslat ihned po zhotovení mailem, takže je okamžitě k dispozici. Možný je tisk na fotopapír nebo nahrání kopie na disketu, flash disk či CD-ROM. Všechny zhotovené snímky dále uchováváme, proto je možná obnova vaší databáze při jejich ztrátě.

Objednejte se on-line >>> objednávkový formulář. 

Kontaktujte nás: E-mail: info@dentavia.cz

  • Telefon:  377 310 475
  • Mobil:      607 775 407

Ordinace: Slovanská 1362/160, Plzeň

 


 

zubní klinika Plzeň - kontakty

Správná cesta k Vašemu zdravému a krásnému úsměvu.

Stomatologie v Plzni – DENTAVIA

Privátní zubní praxe Plzeň. Stomatologie, dentální hygiena, bělení zubů, estetická stomatologie, dětská stomatologie, implantologie, parodontologie, protetická stomatologie, endodoncie, záchovná stomatologie. 

Ordinace: Slovanská 1362/160, Plzeň.

 

FIRMY.CZ:  MUDr. Pavel Vlnař – Dentavia – Provoz moderní stomatologická praxe se specializací na výkony v zubní chirurgii a implantologii. Zhotovování rentgenových snímků OPG. Provádíme preventivní prohlídky, záchovnou, dětskou a estetickou stomatologii či dentální hygienu.

Recenze od pacientů stomatologie:

recenze - zubního chirurga

 

Stomatologie v Plzni – DENTAVIA MUDr. Pavel Vlnař – zubní chirurg…

Zveřejnil(a) Katalog Alfa – Omega servisu dne 16. březen 2016