Podpora bytí

Geopatogenní zóny
Geopatogenní zóny
  • GPZ odrušení a eliminace nežádoucích účinků, psychosomatické zóny – jejich vyhledávání a rozbíjení, biopole, nemoc, zdraví, bioaktivovaná voda s vlastnostmi léčivých pramenů, obnovení životní síly a čchi. Bioenergetické terapie. Příčiny nemocí. Elektromagnetický smog – měření. To je náš program.
psychosomatické zóny
psychosomatické zóny
  • Geopatogenní zóny:

Geoaktivní  zóny, ony mnoho let zkoumané, tolik diskutované, mnohdy bagatelizované, ale i svými účinky často silně přeceňované, velmi jemné emise “ čehosi „.

Geopatogenní zóny (GPZ)
Geopatogenní zóny (GPZ)

Oficiální fyzika je téměř nedokáže vůbec změřit, ale i na toto se názory velmi různí. Někdy je dokonce použití výrazu  geopatogenní silně nevhodné, protože příroda vlastně něco takového ani nezná. Jsou to jen energie – emise – emanace – záření – silová či jiná energetická a informační pole se svým potenciálem. Záleží pak na tom, z jakého úhlu se na problém díváme. Může se totiž lehce stát, že to co jste původně považovali za silně geopatogenní a urputně jste s tím, nebo proti tomu bojovali se nakonec v jiných souvislostech ukáže jako naprosto nezbytné pro život všech bytostí typu člověk… . Proto budeme napříště často používat zkratku  GAZ  (geoaktivní zóny), neboť téměř vždy mají vztah k zeměkouli a zemské aktivitě. Což neznamená, že nějaké ty opravdu patogenní zóny či emise nejsou. Ovšem ty už zase často nebývají produktem Země. Například elektrosmog nejrůznějšího druhu. Byli by jste udiveni kolik škodlivého záření se dá psychotronicky zjistit, ovšem je to mimo současné možnosti měřící techniky. Co se vlastně s člověkem jako živou bytostí děje, je-li vystavena těmto emisím? Lidská bytost jak jistě většina z Vás ví, není jen ta hmotná tělesná schránka, ale složitý a dokonalý spojitý bioenergetický systém.Tělo je zvenčí obaleno několikavrstvou aurou, což je energeticko – informační  silové pole, které funguje současně i jako ochranný systém.V něm jsou uvnitř i vně složitá rotující energetická centra – čakry. Důmyslným způsobem a neskonale pružným „kanálem“ je toto naše tělo spojeno s tzv. astrálním tělem, které je již na jiné frekvenční úrovni.V těle máme víceúrovňový energetický akupunkturní systém s energetickými náplněmi oné tajuplné Čchi v akupunkturních drahách.Celý systém, který člověk vlastní a na který je napojen je pochopitelně mnohem složitější. Principiálně to však v této chvíli postačí.

  • Jak odstranit geopatogenní zóny…

    GPZ odrušení a eliminace nežádoucích účinků, psychosomatické zóny
    GPZ odrušení a eliminace nežádoucích účinků, psychosomatické zóny

>>> geopatogenní zóny členění –  výzkum –  využití –  eliminace –  souvislosti

Psychoenergetika: Možnosti člověka „chce-li“ jsou bez nadsázky takřka neomezené. Vše je to o duši lidské, psyché a myšlence. Obojí je energie. Proto to i máme ve svém názvu: Společnost pro využívání psychoenergetiky v praxi.

„Hluboko v lidském nitru je uložena obdivuhodná zásoba vědění a dispozic moudrosti a harmonie tělesných a duchovních potřeb. Jsou to kvality, které lze vyvolat k aktivitě myšlení, inspirace práce a života.“ Tak pěkně to, co je i naším cílem vyjádřil už dávno B. Kafka.To byl na svou dobu velmi pokrokový a nekonvenčně smýšlející člověk. Zajímavé přitom je, že v rozmezí 25 let se spolu s ním tenkrát narodili další tři muži, rovněž velikáni s převratnými myšlenkovými postupy. Každý sice v jiné oblasti bádání, ale kdyby se tenkrát potkali – mohli klidně spolupracovat. Takže – k B. Kafkovi (1891-1967) přidáme N. Teslu (1856-1943); E. Cayceho (1877-1945) a samozřejmě A. Einsteina (1897-1955).

Psychotronikatelestézie –  bioindikace – výzkum -jasnovidectví. Psychotronika se svým širokým členěním nás teď i do budoucna bude provázet jako ona příslovečná „táhnoucí se červená nit“ vším, co zde bude prokázáno. I když pilotní studie na toto téma je poněkud delší, než studie ostatní, určitě se téměř vždy najde časem něco, co by se tam dalo doplnit.

Na začátek, jak třeba definuje pojem psychotronika Encyklopedický slovník:

„Materialistická přírodověda uznává většinou jen dvě stránky veškerého dění: fyzickou – závislou na hmotě, a psychickou – jako průvodkyni fyzických procesů. Novější výsledky vědeckého bádání se však od výlučně materialistického nazírání odklánějí. Postupně se ukazuje, že dění v člověku a kolem něho není jen fyzikálně – chemickým mechanismem. Sice nahlíží na fyzickou a psychickou sféru jako na samostatné oblasti, ovšem s předpokladem jejich vzájemné působnosti. Je proto pozoruhodné, že mnoho vědců přistupuje k řešení parapsychických i parafyzických jevů bez dostatečného zaujetí a vůle dopátrat se pravdy, či je úplně ignorují.“


 

  • Psychosomatické zóny, negativní zóny, elektromagnetický smog, odrušení gpz, vliv gpz, špatné spaní, bydlení, poruchy spánku, málo životní energie, nemožnost otěhotnět, biopole, podzemní záření, ochrana aury, čchi, Curryho a Hartmannovy pásy, příčiny zdravotních poruch, utíkání a padání z postele, kupujeme pozemek, špatné sny, strašení, poltergeist, léčivá voda, energetizovaná voda, biovoda, čakry, psychotronika, zdraví, nemoc..


 

 

 

Podpora Bytí – Jiří Hlinka

Mobil:  +420 724 421 953

Výškovická 565/168,

70030 Ostrava, Výškovice