Oslavy osvobození Plzně 2016

MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH a město Rokycany

pořádají ve dnech 07.05. 2016 – 08.05. 2016 dvoudenní oslavy osvobození

oslavy osvobození - vojenské muzeum
oslavy osvobození – vojenské muzeum

oslavy osvobození Plzně 2016

Město Rokycany a Muzeum na demarkační linii pořádá 7. a 8.5.2016 dvoudenní oslavy osvobození města Rokycany.

Připraven je program pro dospělé i dětské návštěvníky 7.5.2016 od 14,00 hod do 22,00 hod. Součástí mj. bude bojová ukázka „Květen 1945“, defilé vojenské techniky, ukázky hasičských jednotek, výcviku psů Policie ČR. Samozřejmostí jsou volné prohlídky všech vnitřních i vnějších expozic muzea, vč. nově otevřené expozice Vojenství na Rokycansku. Novinkou bude přehlídka dobové vojenské techniky vč. osádky v historických uniformách od roku 1914 do současnosti. Pro dětské návštěvníky je připravena interaktivní soutěž „Tajemství vojenské výstroje“ a interaktivní výcvik u četnictva. Závěr prvního dne oslav vyplní vystoupení hudební skupiny Lomikámen. Vstup ZDARMA

.

Květnové oslavy osvobození v Rokycanech 2016
Květnové oslavy osvobození v Rokycanech 2016

            Na druhý den 8.5.2016 je připraven 45. ročník cyklistického závodu TROFEJ Rokycan jehož start i cíl bude u Muzea na demarkační linii. Prvním startujícím bude voják v prvorepublikové uniformě na dobovém kole. Start amatérů je plánován na 11,40 hod., profesionálů pak na 12,00 hod.

oslavy osvobození
oslavy osvobození
oslavy osvobození Plzeň 2016
oslavy osvobození Plzeň 2016

Vojenské muzeum připravuje program pro oslavy osvobození Plzeň 2016 v roce 2016.

I v letošním roce 2016 připravuje MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH mnoho akcí pro veřejnost. Nejvýznamnější akcí však zajisté bude jako každoročně AKCE k výročí osvobození na demarkační čáře u Rokycan. V loňském roce 2015 byla tato akce pro veřejnost velmi zajímavá a třídenní program uspokojil i nejnáročnější návštěvníky. Proto jste i v letošním roce 2016 srdečně zvání na OSLAVY OSVOBOZENÍ – organizátoři již teď připravují pestrý program této AKCE v ROKYCANECH i v Plzni.

 

Informace naleznete na našich webových stránkách: www.vojenskemuzeumrokycany.cz

oslavy osvobození 2016
oslavy osvobození 2016 VOJENSKÉ MUZEUM ROKYCANY 
Šťáhlavská 1284, 337 01 Rokycany

telefon: 603 528 875  e-mail:  radka.vavrova@email.cz

otevírací doba od 1.4. do 31.10. 2016 – akce pro firmy i mimo otevírací dobu muzea
pondělí 9:00 18:00
úterý 9:00 18:00
středa 9:00 18:00
čtvrtek 9:00 18:00
pátek 9:00 18:00
sobota 9:00 18:00
neděle 9:00 18:00

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR. Areál muzea byl slavnostně otevřen v rámci oslav Dne veteránů v Rokycanech 11.11.1997 tehdejším velitelem pozemního vojska generálem Jiřím Šedivým symbolicky v čase ukončení první světové války v 11 hodin 11 minut. Na okraji Rokycan se díky podpoře města Rokycany a velení armády podařilo získat místo v bývalých kasárnách raketového pluku přímo na na demarkační linii (tzv. demarkační čára).

Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČR armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA.

 

Venkovní expozice
Ve venkovních expozicích je umístěno více než 150 ks vojenské techniky, většinou plně pojízdné. Samostatnými expozicemi jsou expozice automobilní techniky z období II. světové války a poválečné výzbroje ČSLA, ženijní a spojovací technika, dále rozsáhlé expozice obrněných transportérů, tanků a dělostřelectva.

Součástí venkovních expozic je Naučná stezka československého stálého opevnění a „Železné opony“, která prochází celým areálem muzea a seznamuje s jednotlivými typy předválečného a poválečného opevnění, které byly do muzea převezeny z pohraničí. Součástí naučné stezky je také replika lehkého objektu vz. 36, která byla v měřítku 1: postavena v budově vnitřních expozic. Replika je kompletně vybavena, tak jak byla v roce 1938. Do všech objektů může návštěvník volně vstupovat.

 

Vnitřní expozice
Nově zrekonstruované vnitřní expozice projektu „Nikdo nemá právo zapomenout!“, které chronologicky popisují vývoj událostí v Československu od vzniku republiky až do roku 1945, byly slavnostně otevřeny 7.5.2011 za účasti vnuka generála Pattona. Návštěvník je v deseti expozicích seznámen se vznikem republiky, přípravou republiky na obranu před hrozícím nacistickým agresorem zejména budováním československého stálého opevnění. Pro názornost je součástí těchto výstavních prostor dioráma a replika lehkého objektu ŘOP vz. 36. Další výstavní prostory popisují události v letech 1938 a 1939 v Československu. Vzhledem k naší jedinečné poloze ve městě, kudy procházela demarkační linie, je věnována vždy samostatná expozice jednotlivým armádám, které se podílely na bojích konce II. světové války na této čáře dotyku. Závěr vnitřních expozic popisuje právě tuto linii a zejména ukazuje prostřednictvím expozice holocaustu a II. odboje na Rokycansku důsledky této ničivé doby. Expozice jsou obohaceny o trojrozměrné exponáty a LCD obrazovky, kde mohou návštěvníci shlédnout dobové dokumenty.

 

Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“
Projekt „Nikdo nemá právo zapomenout!“ je unikátním zpracováním období let 1930 – 1945 v Československu prostřednictvím multimediálních expozic, dioráma a trojrozměrných exponátů. Autoři jej věnovali památce všech vojáků, kteří museli opustit své objekty a zbraně bez jediného výstřelu a následnému utrpení českého národa v období 2. světové války. Kladou si za cíl seznámit návštěvníky ( a zejména školní mládež v současné době vzrůstajících neonacistických hnutí) s obdobím budování obrany demokratického státu do roku 1938 a s obrovským odhodláním a úsilím „obyčejných“ občanů tehdejší republiky bránit svoji vlast před nacistickým agresorem. Projekt představuje faktografické a kartografické skutečnosti tzv. první republiky, mobilizaci a následné zabrání pohraničí nacistickým Německem a v neposlední řadě také generály naší armády a jejich válečnými a poválečnými osudy. Zvláštní multimediální expozice seznamuje návštěvníky s holocaustem a s tzv. druhým odbojem na rokycansku jako důsledky této ničivé doby. Samostatné expozice jsou věnovány jednotlivým armádám podílejícím se na bojích na demarkační linii a také osudu Jiřího Tolara Potůčka, občana z nedaleké obce Břasy, který jako člen výsadku Silver A, zasloužil o navázání spojení okupované vlasti s exilovou vládou prostřednictvím vysílačky Libuše.

Projekt nechává návštěvníka nahlédnout a vstoupit do jednotlivých originálních objektů válečného opevnění, které byly do areálu muzea přesunuty z pohraničí nebo do jejich replik které byly vybudovány zde, přímo na místě. Návštěvník se proto může vžít do role obránce vlasti tak, jak tuto dobu prožívali naši předci.
Pro návštěvníky je také zdarma k dispozici počítač s databází válečných hrobů České republiky.
Pro základní a střední školy je připravena interaktivní prohlídka s průvodcem a pracovními listy.

Oslavy osvobození

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech