Vzdělání – kariéra – workshopy

  • Vzdělání – kariéra – workshopy v Plzni i v Plzeňském Kraji

  • Kart Factory®

Kart Factory® je vzdělávací workshop, který vás provede celým procesem lean transformace. Neomezuje se přitom pouze na hlediska reengineeringu, ale zaměřuje se i na ostatní klíčové aktivity procesu lean transformace.

Nové informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA, které nabízí kariérové poradenství, přehled vzdělávací nabídky a informace o trhu práce, můžete od října navštívit v Tylově ulici. Služby střediska jsou pro veřejnost zdarma.