KART FACTORY® – vzdělávací workshop

Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory
Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory

Vzdělávací model. Proces výuky založen na třech vzdělávacích principech.

vzdělávací workshop
vzdělávací workshop

Princip získání zkušenosti

 • Metoda osobní účasti v procesu (zkušenostní výuka)

 • Simulace pomocí realistického výukového prostředí

 • Bottom-up (obrácený postup): teorie po praktické zkušenosti

vzdělávací workshop
vzdělávací workshop

Princip učení se z chyb

 • Učíte se z chyb, které jste sami udělali

 • Využití chyb jako příležitosti ke zlepšení

   

vzdělávací workshop
vzdělávací workshop

Princip týmové práce

 • Týmová výuka

 • Učení se výměnou zkušeností

Základní workshop

Rozvoj a sdílení společného přístupu ke zlepšování, který je relevantní, účinný a založený na standardizaci.
Rozvoj a sdílení společného přístupu ke zlepšování, který je relevantní, účinný a založený na standardizaci.

Základní výcvikový modul KartFactory má z hlediska rozvoje dovedností dvě skupiny cílů:

1.  Rozvoj profesních dovedností:

 • Rozvoj a sdílení společného přístupu ke zlepšování, který je relevantní, účinný a založený na standardizaci.

 • Získání co nejlepšího náhledu do způsobu používání příslušných nástrojů a technik prostřednictvím vlastní praktické zkušenosti a učení se z chyb.

 • Pochopení klíčových prvků procesu implementace.

Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory
Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory

2.  Rozvoj Soft skills:

 • Rozvoj ochoty cíle uskutečňovat, nikoli jen navrhovat a plánovat.

 • Budování schopnosti týmové práce a vedení týmu.

 • Sestavení vlastního týmu a péče o motivaci jeho členů.

Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory SGL
Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory SGL

Principy výcviku. Celý školicí proces je založen na třech vzdělávacích
principech:

Princip hodnoty zkušeností

 • Učení se při reálné práci (zkušenostní výcvik)

 • Simulované, avšak realistické prostředí

 • Praxe předchází teorii

Princip hodnoty chyb

 • Učení se z neúspěchů / chyb

Princip hodnoty týmové práce

 • Týmové učení

 • Učení se prostřednictví sdílením myšlenek

Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory SGL
Vzdělávací workshop Plzeň Kart Factory SGL

Jednotlivá „kola“ výroby

Klíčovou roli ve výcviku v Kart Factory® hraje přímá praktická zkušenost.

Provádění realných „běhů“ výroby a simulace výrobních směn rozvíjí japonskou zásadu „3 Gen“ (Genba, Genbusu, Gendžitsu). Výrobní běhy umožňují účastníkům vidět konkrétní výsledky i vliv, jaký mají jejich rozhodnutí na provoz ​​.

Ale pozor – nejde o hru! Simulace zachovává všechny prvky typické pro prostředí skutečné výroby: složitost, namáhavost, nutnost dbát na bezpečnost, …

„Systém výroby“ představuje skutečná montážní dílna. Výrobky mají odpovídající rozměry a hmotnost (až cca 35 kg). Používají se skutečné výrobní nástroje (montážní klíče, šroubováky, přepravní palety apod.). Postup výroby zobrazuje systém Andon a výsledky přicházejí v reálném čase a poskytují velké množství parametrů (neshody, náklady na zpracování, počet kroků atd.).

Důraz, který je kladen na výrobní oddělení (a fyzicky náročný proces výroby), je dán potřebou zprostředkovat účastníkům co nejsilnější zážitek. Neznamená to ovšem, že prezentované principy a techniky by se měly omezovat pouze na podobný druh výrobních procesů.

Získané poznatky a zkušenosti mají univerzální platnost, která není závislá na typu procesů v závodě. Účastníci navíc od svých lektorů uslyší množství příkladů (založených na přímé zkušenosti) blíže reálnému prostředí.

Vzdělávací workshop v Plzni
Vzdělávací workshop v Plzni

Historie vzniku Kart Factory

Program Practical Lean Management Training Programme vyvinula společnost JMAC Scandinavia pro švédskousubdodavatelskou společnost v automobilovém průmyslu v letech 2005–2006, vývoj byl částečně financován ze švédského státního fondu (fond pro podporu výzkumu MERA).

Výukové středisko se nachází v Innovatum Teknikpark (Trolhattan – Švédsko); jde o neziskovou organizaci zaměřenou na mezifiremní spolupráci, která byla koordinátorem vývoje iniciativy Kart Factory a podporuje její propagaci po celém světě.

innovatum teknikpark

V květnu 2012 byla otevřena první „asijská“ Kart Factory v Malajsii.

Díky úspěšné spolupráci JMAC a SHRDC můžeme nyní i v této zemi podporovat rozvoj skutečně efektivních dovedností v oblasti lean production (štíhlé výroby).

Profil Google plus: KartFactory - vzdělávací workshop v Plzni
Profil Google plus: KartFactory – vzdělávací workshop v Plzni
Profil Facebook: KART Factory - vzdělávací workshop
Profil Facebook: KART Factory – vzdělávací workshop
Pinterest: KART FACTORY - vzdělávací workshop v Plzni
Pinterest: KART FACTORY – vzdělávací workshop v Plzni

 

 

 

 

 

 

 • Sumisho Global Logistics
  Europe GmbH
  CTPark Plzeň BP5a,
  Podnikatelska ul. 43,
  Plzen, 301 00
  Czech Republic
 • +420 378 229 626   info@kartfactory.cz
 • Vzdělávací centrum v Plzni –  KART FACTORY®