Střechy Bergl

Tesařské práce

Krov je nosná konstrukce střechy, jehož účelem je přenášení zatížení vlastní váhy, sněhu větru a dalších zatížení do svislých nosných konstrukcí stavby.

Dělení podle použitého materiálu:

  • dřevěné
  • kovové
  • kombinované

Moderní tesařská konstrukce složená z dolního a horního pásu. Používá se na střechách mírného sklonu. Obvyklý bývá trojúhelníkový tvar, ale v zásadě není ničím omezen.